jueves, 1 de marzo de 2007

Molins de Rei, 96 milions d’euros o 4 anys més tard.

Si, encara que sembli mentida, 96 milions d’euros (16.000 milions de les antigues pessetes) és el que durant aquests darrers anys ha gestionat “aproximadament” l’Ajuntament de Molins de Rei. Aquesta dada és aproximada ja que es tracta dels números que any rere any han anant aprovant les forces polítiques del Govern de la nostra Vila (IC-ENMdR, ERC-AM i CiU); aquí no es contemplen les possibles modificacions posteriors a l’aprovació dels pressupostos ni tampoc els ingressos que es poden haver generat per subvencions d’altres administracions no previstos inicialment en els mateixos.
Ja sé que les dades amb números són sempre carregoses però crec que és molt important que tothom sàpiga quins són els recursos que administra el consistori de la nostra Vila i donar-li la importància que això té, ara que venen eleccions i és hora de passar comptes.

Així podríem dir que el nostre Ajuntament ha utilitzat una mica més de 80 milions d’euros en el seu funcionament ordinari, és a dir, nòmines dels treballadors, funcionament de la maquinaria administrativa de la casa i els seus equipaments, programes d’actuació, subvencions a entitats i a pagar el deute municipal. En aquest últim cas, el del deute, els recursos destinats són prop del 10% dels recursos ordinaris.

A l’apartat d’inversions ha aprovat al llarg dels quatre anys projectes d’inversió a executar directament per part de l’ajuntament o mitjançant transferències a altres entitats, per un total de 16 milions d’euros, 13 dels quals s’han finançat mitjançant endeutament (préstecs) a retornar en terminis que van dels deu a quinze anys (alguns d’ells inclús es dupliquen posteriorment els terminis inicials doncs s’han refinançat, és a dir, s’han renegociat allargant encara més el termini de retorn per manca de disponibilitat en els propis anys de recursos per pagar les quotes d’amortització), 1 milió per venda de patrimoni municipal 1 milió per transferències d’altres administracions i uns 800.000 € finançat pels recursos propis de l’ajuntament en l’exercici corresponent. Això significa que l’Ajuntament de Molins de Rei no té pràcticament capacitat d’inversió amb recursos propis o el que es el mateix pràcticament tota la inversió prevista als pressupostos aprovats durant el mandat s’hauran de pagar amb els ingressos que s’obtenen anualment dels impostos durant els propers deu, dotze, quinze a ... anys. Això seria en certa forma raonable en els casos en que les inversions que realitza l’ajuntament tinguin una vida més enllà d’aquest període, ara bé, moltes vegades amb els préstecs a deu o més anys s’estan finançant actuacions purament de reparació o manteniment.

Crec que és un bon moment per reflexionar sobre la capacitat de gestió que tenen els ajuntaments i en concret el de la nostra Vila. Ara a les properes eleccions municipals del 27 de Maig és el moment de decidir quines són les persones i els projectes polítics que han de gestionar els nostres recursos que com podeu veure a Molins de Rei són considerables.

1 comentario:

Jordi R. dijo...

Sembla ser que l'ajuntament de Molins li sobren els calers i deixa escapar la subvenció dels ADF, potser no els hi preocupa gens el medi ambient i tot resulta ser boquilla barata.

O pensen suplir amb pujada d'impostos??? les perdues de financiació??